Lēmumu pieņemšana

Nekas nav sarežģītāks – un līdz ar to vērtīgāks –
par spēju pieņemt lēmumu. – Napoleons Bonaparts

Lēmumu pieņemšana ir viens no svarīgākajiem un vienlaikus arī grūtākajiem un riskantākajiem pienākumiem. Slikts lēmums var radīt zaudējumus un dažkārt pat neatgriezenisku ietekmi gan uz darījumiem, gan cilvēka karjeru.

Slikti lēmumi visbiežāk rodas no veidiem, kādos tie pieņemti, – darbinieki nav rūpīgi iedziļinājušies alternatīvo variantu izpētē, nav ievākuši pilnīgu informāciju un ieguvumi nav salīdzināti ar izmaksām. Dažkārt problēma slēpjas nevis pašā lēmumu pieņemšanas procesā, bet gan lēmēja prātā – cilvēka smadzeņu darbība ir iekārtota tā, ka reizumis pieeja atsevišķiem izvēles variantiem tiek bloķēta.

Šī treniņa mērķis ir sniegt zināšanas par racionālo un intuitīvo lēmumu pieņemšanas metodēm, iespējām un trūkumiem, kā arī par ierastākajiem slazdiem, kas liedz izmantot visu pieejamo informāciju. Seminārā arī tiks aplūkots lēmumu pieņemšanas process grupā, lai nodrošinātu ikviena komandas dalībnieka radošās enerģijas izmantošanu un iesaisti darba izpildē.

Ieguvumi:

 • Spēja analizēt sarežģītas situācijas.
 • Spēja radīt un izvērtēt alternatīvas.
 • Prasmes atpazīts lēmuma pieņemšanas slazdus un izvairīties no tiem.
 • Izprast un spēt vadīt lēmumu pieņemšanu grupā.
 • Spēt konstruktīvi argumentēt un aizstāvēt savu viedokli.
 • Pieņemtā lēmuma argumentēšana.

Programmas plāns:

 • Semināra izklāsts;
 • Dalībnieku ekspektācijas;
 • Vienošanās par noteikumiem.
 • Problēmas definēšana
 • Vēlamie rezultāti
 • Iespējamo alternatīvu ģenerēšana
 • Paredzamie rezultāti
 • Vērtību un aizspriedumu ietekme izvērtēšana
 • Lēmums un rīcība
 • Lēmuma seku izvērtēšana
 • Situācijas neskaidrība
 • Precedentu neesamība
 • Neprognozējami rezultāti
 • Ierobežoti fakti
 • Vīzijas trūkums
 • Laika ierobežojumi
 • Pašpārliecinātības aizspriedums
 • Apstiprinājuma aizspriedums
 • Pieejamības aizspriedums
 • Nejaušības aizspriedums
 • Apņemšanās aizspriedums
 • Autoritātes veidošana
 • Savas pozīcijas veidošana
 • Argumenti
 • Semināra kopsavilkums
 • Individuālās rīcības plāns

Lai saņemtu vairāk informācijas par FranklinCovey programmu „Lēmumu pieņemšana” un uzņēmumu iekšējo treniņu risinājumiem, sazinieties ar mūsu klientu partnieriem

/* ]]> */