Koučings kā vadītāju kompetence

Izaicinājums:

Beidzamo gadu laikā koučings ir ieinteresējis Latvijas vadītājus vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas piedāvā metodoloģiju kā veidot sarunas ar darbiniekiem, lai panāktu lielāku iniciatīvu un atbildību. Otrkārt, arvien vairāk ir jārada nestandarta idejas, jo pierastie rīcības veidi nedot vēlamo rezultātu. Treškārt, koučinga rezultātā uzsvars tiek likts uz katru cilvēku kā personību. Tā rezultātā uzlabojas attiecības un noskaņojums starp uzņēmuma darbiniekiem.

Risinājums:

FranklinCovey piedāvā gan vadītāju apmācību koučinga metožu pielietošanā, gan individuālās koučinga sesijas konkrētu mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai.

Koučings un vadītāja efektīva komunikācija – FranklinCovey treniņa mērķis ir stimulēt vadītāja prasmi klausīties un novērot cilvēkus. Apmācības rezultātā vadītāji gūst lielāku ticību sev un saviem darbiniekiem, kā arī apgūst metodes komandas potenciāla izmantošanai.
Atšķirībā no apmācībām, kurās tiek nodotas teorijas, praktiski instrumenti vai pieredzējuša pasniedzēja zināšanas, šajā treniņā dalībnieki apgūst iemaņas un pielieto praksē savā darbā. Tas palīdz atrast jaunus, līdz šim neatklātus risinājumus ikdienas problēmām un situācijām.
Koučinga veiksmīga pielietošana vadītājam ļauj uzlabot mikroklimatu, izprast patiesos šķēršļus un atraisīt darbinieku potenciālu. Pieredzē esam pārliecinājušies, ka trīs līdz sešu mēnešu laikā ar koučinga palīdzību ir iespējams uzlabot komandas finanšu rādītājus. Tā rezultātā pieaug vadītāja pārliecība un motivācija sasniegt lielākus mērķus.

Lai saņemtu vairāk informācijas par uzņēmumu iekšējo treniņu risinājumiem, sazinieties ar mūsu klientu partnieriem

/* ]]> */