Efektīvu vadītāju 7 paradumi

Izaicinājums:

Daudzi mūsdienu vadītāji vēl aizvien dzīvo industriālajā laikmetā.
Pārāk daudz pieņēmumu par vadītāja lomu ir balstīti novecojušā domāšanā, ka cilvēki ir jākontrolē. Šobrīd mēs dzīvojam zināšanu laikmetā. Darbinieki ir izglītotāki un viņiem ir vairāk izvēļu par to, kur un kā labā strādāt. Kā norāda menedžmenta teorētiķis Pīters Drakers, mūsdienu situācija atspoguļo „nepieredzētas pārmaiņas cilvēcisko apstākļu ziņā, jo pirmo reizi pasaules vēsturē lielam un pastāvīgi pieaugošam cilvēku skaitam ir iespēja izvēlēties… un sabiedrība tām vēl nav īsti gatava.”

Risinājums:

Efektīvu vadītāju 7 paradumi ir unikāla pieeja, kas palīdzēs jūsu vadības komandai virzīties no labiem rezultātiem uz izciliem un pastāvīgiem sasniegumiem. Ikviens var nodrošināt īslaicīgus sasniegumus, taču ir nepieciešams izcils vadītājs, lai atraisītu komandas potenciālu un „radītu jaunu veiksmes stāstu”. FranklinCovey programma Efektīvu vadītāju 7 paradumi ir intensīva apmācība, kuras laikā dalībnieki apgūst izcilas vadības pamatus.
Šī programma piedāvā gan jauniem, gan pieredzējušiem vadītājiem instrumentus:

 • Konfliktu risināšanai.
 • Prioritāšu noteikšanai.
 • Darba izpildei.
 • Atbildības un uzticības radīšanai.
 • Sadarbībai .
 • Komandas un darbinieku attīstībai.

FranklinCovey programma Efektīvu vadītāju 7 paradumi palīdz:

 • Attīstīt prasmes, uzņemties iniciatīvu un labāk izmantot pieejamos resursus.
 • Definēs ieguldījumu, ko vadītāji vēlētos veikt uzņēmuma attīstībā.
 • Panākt darba izpildi, līdzsvarojot uzticību un kontroli.
 • Sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti.
 • Uzlabot komandas lēmumu pieņemšanas procesu, ņemot vērā atšķirīgus viedokļus.

Kā programma Efektīvu vadītāju 7 paradumi atšķiras no citām vadītāju apmācībām?

Tradicionālā apmācība Efektīvu vadītāju 7 paradumi
Industriālā laikmeta pieeja: nodrošināt vadītājiem prasmes un tehnikas, lai kontrolētu darbinieku uzvedību. Zināšanu/informācijas laikmeta pieeja: atraisīt komandas potenciālu, ļaujot viņiem sniegt vislabāko ieguldījumu.
Pieeja, kuras pamatā nav vadītāju rakstura attīstība un prasme organizēt savu darbu, pirms citu darbu organizēšanas. Vadītāji, kuri vispirms strādā ar savu raksturu, – kuri prot tikt galā ar saviem pienākumiem, pirms sāk vadīt citus.
Vadītāji, kuri ir apmācīti veikt standarta pienākumus viņu kompetences robežās. Menedžeri, kuri pilnībā iesaistās darbā, definē personīgo ieguldījumu un sasniedz izcilus rezultātus ilgtermiņā.

Lai saņemtu vairāk informācijas par FranklinCovey programmu „Efektīvu vadītāju 7 paradumi” un uzņēmumu iekšējo treniņu risinājumiem, sazinieties ar mūsu klientu partnieriem

/* ]]> */