Vadītāju attīstība

Treniņi un komandas veidošana

Līderis: izcili līderi, izcilas komandas, izcili rezultāti: līdera un vadības spēju attīstības treniņa programma, kas trenē izcila līdera četru pamatprincipu īstenošanu vadītājiem: iedvesmo uzticību, izskaidro mērķus un vīziju, nostiprini sistēmas un atraisi talantus. Programmā ir iekļauti praktiski instrumenti, vadītāja novērtējums (LQ – Leadership Quotient) apmācību sākumā un 6 mēnešus pēc programmas beigām, kā arī attīstības procesa plāna sastādīšana turpmākajam periodam. Jau vairāk kā piecus gadus šī programma tiek atzīta kā viena no Top 20 vadītāju attīstības programmām pasaulē – vienīgā no visām, kas tiek piedāvāta Latvijā.

Efektīvu vadītāju 7 paradumi: programma, kas nodrošina mazāk pieredzējušu vai potenciālu vadītāju efektīvas izaugsmes procesu – jaunā vadītāja ABC. Balstoties uz 7 paradumiem dod vadītājiem izpratni, ko nozīmē būt vadītājam, kas nepieciešams, lai vadītu komandu un sasniegtu rezultātus, kā arī apzinātu slēptos komandas resursus un vadītu komandas talantus.

Lēmumu pieņemšana: šī treniņa mērķis ir sniegt zināšanas par racionālo un intuitīvo lēmumu pieņemšanas metodēm, iespējām un trūkumiem, kā arī par ierastākajiem slazdiem, kas liedz izmantot visu pieejamo informāciju. Seminārā arī tiks aplūkots lēmumu pieņemšanas process grupā, lai nodrošinātu ikviena komandas dalībnieka radošās enerģijas izmantošanu un iesaisti darba izpildē.

Koučings kā vadītāju kompetence: vadītāja ikdiena sastāv no daudzu un dažādu uzdevumu veikšanas, pielietojot savas zināšanas un pieredzi. Koučings ir tāds pats instruments vadītāja instrumentu lādītē, kā jebkura cita kompetence. Kurss negatavo iekšējos koučus, bet iedod vadītājam praktiskus instrumentus un prasmi tos pielietot ar saviem darbiniekiem, kā arī iemāca klausīties un sadzirdēt atslēgas vārdus un dot konstruktīvu atgriezenisko saiti.

Konsultācijas un diagnostikas

Leadership Quotient (LQ): Līdera koeficienta (LQ) noteikšana ir veids, kā izvērtēt vadītāja spējas atbilstoši izcilu vadītāju četriem pamatprincipiem. Līdera koeficients tiek iegūts, veicot novērtējumu, kas balstīts uz 12 jautājumu aptauju. Dalībnieka profesionālās līdera kvalitātes novērtē ne tikai viņš pats, bet arī viņa vadītājs (ja tāds ir), padotie un kolēģi.

360° profils: FranklinCovey 360° profila testēšana sniedz iespēju noteikt uzņēmuma darbinieku efektivitāti un mācību vajadzības, lai piemērotu nepieciešamo apmācību un iegūtu vislielāko atdevi no investīcijām darbinieku apmācībā.

Kompetenču novērtēšana: individuāla darbinieka novērtēšana atbilstoši amatam nepieciešamajām kompetencēm (piem. ietekme un pārliecināšana, orientācija uz sasniegumu, orientācija uz klientu, informācijas meklēšana, konceptuālā domāšana, komandas darbs un sadarbība, komandas vadība, citu attīstīšana utml.) Ieteicams organizācijām, kuri vēlas precīzi identificēt darbinieku attīstības vajadzības, novērtēt atsevišķu darbinieku spēju vai potenciālu veikt ieņemamo amatu.

/* ]]> */