Efektīvu cilvēku 7 paradumi

Dzīvē ir trīs konstantes… pārmaiņas, izvēle un principi. – Dr. Stephen R. Covey

Efektīvu cilvēku 7 paradumi ir padziļināta personības attīstības programma, kuru apgūstot un iegūtās zināšanas pielietojot praksē, tiek nozīmīgi uzlabota personīgās darbības efektivitāte un līdera vadīšanas spējas personīgajā, starppersonu, vadības un organizācijas līmenī.
Jūs varat izveidot efektīvu organizāciju, apmācot savus darbiniekus programmā „Efektīvu cilvēku 7 paradumi” – sākot ar mazāk kvalificētiem speciālistiem un beidzot ar augstākā līmeņa vadītājiem.

Izaicinājums:

Efektīvas organizācijas dzinējspēks ir katra darbinieka individuālās spējas. Diemžēl konfliktējošas prioritātes, neskaidri mērķi, vāja komunikācija un uzticības trūkums ir pamats fokusa zaudēšanai un darbinieku „izdegšanai”.

Risinājums:

Programma “Efektīvu cilvēku 7 paradumi” palīdz cilvēkiem sākt ar pārmaiņām sevī.
25 gadu laikā uzņēmums FranklinCovey ir palīdzējis miljoniem cilvēku kļūt efektīvākiem darbā un privātajā dzīvē. Balstoties uz pierādītiem principiem , kas ir apkopoti Stīvena R. Koveja grāmatā, programma “Efektīvu cilvēku 7 paradumi” palīdzēs jūsu kompānijai sasniegt izcilus rezultātus, attīstot gan darbiniekus, gan vadītājus.

Ieguvumi:

 • Augsta savstarpējā uzticības līmeņa veidošana, saskarsmē ar citiem;
 • Prasme efektīvi sadarboties komandā;
 • Personīgās misijas definēšana, mērķu izvirzīšana;
 • Komandas un organizācijas virzība/vadība, atbilstoši kopējai vīzijai, misijai un mērķiem;
 • Laika plānošanas pamatprincipi;
 • Konfliktu risināšana, rodot abpusējus ieguvumus (win-win);
 • Komunikācijas prasmes, empātiskā klausīšanās, atgriezeniskās saites sniegšana;
 • Atšķirīgu viedokļu novērtēšana, labāka risinājuma meklēšana;
 • Nepārtrauktu izaugsmes procesa radīšana, kas novērš “izdegšanas” efektu;
 • Ilgtermiņa attiecību veidošana gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē;
 • Efektīvāka pārmaiņu vadība;
 • Personīgās efektivitātes paaugstināšana.

Programmas plāns:

Tēmas sadaļas Apraksts
 • Paradumi;
 • 7 paradumu ieviešanas plāns. Pamatnostādnes;
 • Atšķirības starp uzvedību un raksturu;
 • Uzticības veidošana;
 • Cilvēku individuālā attīstība organizācijā;
 • Paradigmas;
 • Līdzsvars starp mūsu „spēju ražot” un „ražotspēju”.
 • Kas ir paradums un kā to var izveidot;
 • Vienošanās ar dalībniekiem par apmācību metodoloģiju, lai izveidotu 7 paradumu ieviešanas plānu;
 • Īpašību identificēšana, kuru attīstīšana un uzlabošana nozīmīgi palielinās mūsu personīgo efektivitāti;
 • Raksturs un profesionālā kompetence;
 • No atkarības caur neatkarību uz savstarpējo saistību un sadarbību;
 • Mūsu perspektīvas, kā tās mūs ierobežo un kas būtu jāmaina;
 • Principi, kas veicina līdzsvara uzturēšanu starp to, ko mēs gribam sasniegt, un mūsu iespējām.
Esi proaktīvs
Tēmas sadaļas Apraksts
 • Proaktīva pieeja pretstatā reaktīvai pieejai;
 • Uzņemties atbildību par individuālu rīcību;
 • „Ietekmes aplis”.
 • Kā reaģēt uz dažādām situācijām dzīvē, pamatojoties uz iespēju brīvi izvēlēties lēmumu, kas ir saskaņā ar mūsu vērtību sistēmu;
 • Mēs nevaram pakļauties tikai cēloņsakarību virknei. Mums jāuzņemas maksimāla atbildība par mūsu rīcību un tās sekām gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē;
 • Ieguvumi, kas rodas paplašinot „ietekmes apli”.
Sāc ar rezultāta vīziju
Tēmas sadaļas Apraksts
 • Kā identificēt nozīmīgākās lietas;
 • Mana misija.
 • Kas mums ir vissvarīgākais; kā identificēt lomas, kuras mēs spēlējam (dzīvojam) dzīvē un galvenās personas, kuras saistās ar katru lomu, ko spēlējam (dzīvojam);
 • Dalībnieki izstrādā savas misijas formulējumu. Tiek identificēti atbilstošie ieguvumi un sekas.
Sāc ar svarīgāko
Tēmas sadaļas Apraksts
 • Svarīgāko lietu noteikšana;
 • Laika vadības matrica;
 • Sešu soļu process.
 • Saistībā ar savu misiju, dalībnieki nosaka, kas jāpaveic, lai veiktu uzlabojumus viņiem svarīgākajās profesionālās un privātās dzīves jomās;
 • Identificēšana matricā pēc būtiskuma un steidzamības. Ieteikumi, kā atvēlēt laiku gan būtiskajiem, gan mazāk svarīgajiem uzdevumiem;
 • Nedēļas laika plānošana.
Domā par abpusēju ieguvumu („win-win”)
Tēmas sadaļas Apraksts
 • Sešas iespējamas „vienošanās” starp cilvēkiem;
 • Abpusēja ieguvuma domāšana;
 • „Abpusējā ieguvuma” vienošanās.
 • Kādas vienošanās iespējamas? Padziļināti tiek apskatīta „abpusēja ieguvuma vienošanās” („win-win agreement”)
 • Iekšējā saskaņa – rīcība saskaņā ar pieņemto vērtību sistēmu, gatavība izteikt savus uzskatus, sajūtas un pārliecību, „pārpilnības mentalitāte”- pārliecība, ka mums ir pietiekami resursi;
 • Šādas vienošanās būtiskākās sastāvdaļas: vēlamo rezultātu identificēšana, uzdevuma izpildes termiņu noteikšana, svarīgāko resursu identificēšana, sasniegumu izvērtēšanas metodes, sekas vienošanās izpildei un neizpildei.
Vispirms centies saprast, un tad – tikt saprasts
Tēmas sadaļas Apraksts
 • Komunikācijas izaicinājumi un šķēršļi;
 • Klausīšanās līmeņi.
 • Kādi šķēršļi traucē efektīvai komunikācijai ar citiem cilvēkiem;
 • Klausīšanās līmeņi. Padziļināti tiek apskatīts pēdējais līmenis – empātiskas klausīšanās prasme.
Esi sinerģisks
Tēmas sadaļas Apraksts
 • Kas ir sinerģija;
 • Trešā alternatīva.
 • Sinerģijas definēšana. Kā sasniegt sinerģiju izmantojot iepriekšējos paradumus;
 • Sinerģijas procesa sasniegšanas soļi.
Uzasini zāģi
Tēmas sadaļas Apraksts
 • Līdzsvara atjaunošana.
 • Līdzsvara atjaunošanas nepieciešamības aspekti: fiziskais, garīgais un sociāli emocionālais;
 • Līdzsvara atjaunošanas metodes.
Tēmas sadaļas Apraksts
 • 360º izvērtēšana (pēc izvēles);
 • Turpmākās rīcības plāna izveide;
 • Coaching.
 • Atgriezeniskās saites principi, aptaujas skaidrojums;
 • Tiek identificēti personības aspekti, kurus nepieciešams uzlabot un attīstīt. Vienošanās par turpmāko rīcību;
 • Sadarbības principu izvērtēšana, tikšanās ar kursa pasniedzēju.

Lai saņemtu vairāk informācijas par FranklinCovey programmu “Efektīvu cilvēku 7 paradumi” un uzņēmumu iekšējo treniņu risinājumiem, sazinieties ar mūsu klientu partnieriem

/* ]]> */