Projektu vadība

Visas lietas tiek radītas divas reizes. Pirmā ir vīzija vai plāns; otrā ir realizācija vai darbs. – Stīvens R. Kovejs

Izaicinājums:

Projekti ir līdzekļi, ar ko sasniegt jūsu organizācijas mērķus. Izcila projektu vadība nozīmē efektīvu komunikāciju, rūpīgu plānošanu, mērķtiecīgu organizēšanu un godīgu uzkrātās pieredzes izvērtēšanu. Šo prasmju izkopšana un efektīva izmantošana projektu vadīšanā nosaka atšķirību starp vidējiem un lieliskiem rezultātiem.

Kādēļ ir svarīga prasmīga projektu vadība?

Daudzi uzņēmumi saskaras ar pārmērīgām izmaksām, kas rodas no projektu beigu termiņu kavēšanas, neprasmīgas naudas līdzekļu tērēšanas un neprasmīgu resursu plānošanas, turklāt daudzi projekti nav saskaņā ar organizācijas svarīgākajiem mērķiem un prioritātēm. Iedomājieties, cik efektīva būtu jūsu organizācija, ja būtu efektīva projektu izpilde un tie veicinātu svarīgāko organizācijas mērķu sasniegšanu!

Risinājums:

Semināra laikā dalībnieki apgūst četru posmu procesu gan lielu, gan mazu projektu vadībā. Šī pārbaudītā pieeja palīdz projektu vadītājiem un viņu komandām izstrādāt un īstenot kvalitatīvus projektus, iekļaujoties termiņos un paredzētajā budžetā. Projektu vadības seminārs ir intensīva divu dienu apmācība. Treneri iedrošina dalībniekus semināra laikā koncentrēties uz saviem projektiem, lai no apmācības iegūtu pēc iespējas labāku rezultātu.

Ieguvumi:

 • Samazināti izdevumi efektīvāk plānojot, samazinot atkārtotu (dublētu) darba izpildi un optimizējot darba noslodzi;
 • Informācijas aprites efektivitāte – uzlabots klientu serviss un konkurētspēja;
 • Laika un resursu optimizētāka izmantošana;
 • Sadarbības stiprināšana starp projektā iesaistītajām pusēm un komandas biedriem;
 • Lielāka projekta progresa kontrole;
 • Uzmanības veltīšana projektiem, kuri ir prioritāri;
 • Agrīna potenciālo problēmu un jautājumu apzināšana;
 • Laika un finansu resursu samazināšana, kas saistīta ar atkārtotu projekta plāna izstrādi un paralēlu projektu vadīšanu.

Četru soļu process:

Pārliecinieties, ka jūsu komandai ir skaidra vīzija par projektu un tā paredzamajiem iznākumiem. Nepieciešams identificēt galvenās projektā iesaistītās puses un to vajadzības, komunicēt projekta vīziju un panākt iesaistīto pušu ieinteresētību.
Iemācieties kā noteikt projekta atskaites (sākuma) punktu, identificēt un ieplānot projekta sastāvdaļas un kā identificēt nepieciešamos resursus. Sadaliet projektu viegli pārvaldāmās sastāvdaļās, organizējiet, saplānojiet secību un ieplānojiet paredzamās aktivitātes.
Sāciet īstenot projekta plānu un koordinējiet aktivitātes, resursus un grafikus. Apziniet un vadiet pārmaiņas un to ietekmi uz projekta norisi.
Izvērtējiet projektu, dokumentējiet to, pastāvīgi analizējiet problēmas, uzlabojiet procesu, lai sasniegtu labākus rezultātus nākotnē un ņemtu vērā iepriekšējo pieredzi.

Programmas plāns:

 • Iepazīšanās; semināra pārskats;
 • Četri vadības līmeņi;
 • Darbības plāns.
 • Četru soļu projekta vadības process;
 • Process vs. projekts;
 • Produktivitātes piramīda;
 • Stratēģiskās plānošanas piramīda;
 • Labās smadzeņu puslodes / kreisās smadzeņu puslodes domāšana vai domāšana ar abām;
 • Projekta kartes izstrāde (Project Mapping);
 • Veiksmīgu cilvēku 7 paradumi.
 • Sākt ar rezultāta vīziju;
 • Projektā iesaistīto pušu vajadzības;
 • Galveno projektā iesaistīto pušu aptaujas instruments;
 • Projekta vīzijas izklāsts un formulējums;
 • Projekta uzsākšanas palīgs;
 • Lēmumu pieņemšanas tehnikas;
 • Trīs personu apmācība – vizualizācija.
 • Septiņi projekta plānošanas soļi;
 • Projekta izpildes faktori;
 • Karsto punktu identificēšana/vadīšana;
 • Projekta darbu sadalīšana un strukturēšana;
 • Projekta plānošanas instruments;
 • Kā izveidot veiksmīgu projekta komandu;
 • Kā identificēt projektam nepieciešamās prasmes un nodrošinājumu (resursu un tehnisko);
 • Projekta laika tabula, tās izmantošana;
 • Kā izstrādāt un vadīt projekta laika plānojumu;
 • Projekta komandas darba uzdevumu instruments;
 • Trīs personu apmācības plāns.
 • Laika plānošana;
 • Kā integrēt projektu pārējos ikdienas darbos (noteikt prioritāros darba uzdevumus); kā integrēt projektu mēneša darbu plānā (mēneša kalendārs);
 • Komunikācija;
 • Tikšanās plānošanas instruments;
 • Darbu deleģēšana;
 • Kā lietot informācijas pieraksta kartes;
 • Kā vadīt projekta pārmaiņas;
 • Projekta īstenošanas kopsavilkums un pārskats;
 • Trīs personu apmācības īstenošana.
 • Projekta izvērtēšana; problēmu analīze;
 • Projekta prioritātes.
 • Komandas darba pārskats; tālākais darbības plāns;
 • 21-dienas eksperiments.

Palīdziet katram darbiniekam jūsu organizācijā nodrošināt projektu izpildi.

Lai saņemtu vairāk informācijas par FranklinCovey programmu „Projektu vadība” un uzņēmumu iekšējo treniņu risinājumiem, sazinieties ar mūsu klientu partnieriem

/* ]]> */