Kompetenču novērtēšana

Individuāla darbinieka novērtēšana atbilstoši amatam nepieciešamajām kompetencēm:

 • ietekme un pārliecināšana,
 • orientācija uz sasniegumu,
 • orientācija uz klientu,
 • informācijas meklēšana,
 • konceptuālā domāšana,
 • komandas darbs un sadarbība,
 • komandas vadība,
 • citu attīstīšana, utml.

Ieteicams organizācijām, kuri vēlas precīzi identificēt darbinieku attīstības vajadzības, novērtēt atsevišķu darbinieku spēju vai potenciālu veikt ieņemamo amatu.

Ieguvumi:

 • Klients iegūst vērtējamo amatu kompetenču modeļus, kas turpmāk izmantojami darbinieku atlasēs un attīstības pasākumos;
 • Klients iegūst individuālu atskaiti par intervējamo darbinieku, kas sastāv no īsa personības apraksta, darbinieka esošā kompetenču līmeņa salīdzinājumu ar nepieciešamo, individuālās rekomendācijas tālākai attīstībai;
 • Atbilstoši klienta vēlmei, iespējama individuāla atgriezeniskās saites sniegšanas sesija darbiniekam;
 • Ja tiek vērtēti vairāk kā 5 viena uzņēmuma darbinieki, iespējams identificēt atsevišķu procesu nepilnības uzņēmumā kopumā;
 • Ja tiek vērtēti vairāk kā 3 viena amata veicēji, iespējams piedāvāt kopēju amatu grupas attīstības plānu.
/* ]]> */