5 izvēles izcilu rezultātu sasniegšanai

test

Izaicinājums:

Informācijas daudzums, kas nonāk pie mums caur dažādiem kanāliem (teksti, e-pasti, twitter, blogi utt), apvienojumā ar darba informācijas apjomu, ir milzīgs un nomācošs. Tas apdraud mūsu spēju skaidri domāt un nodrošināt saprātīgu lēmumu pieņemšanu par to, kas ir svarīgs. Ja reaģējam uz šiem stimuliem bez pārdomātas rīcības, mums rodas grūtības sasniegt mērķus, kas ir vissvarīgākie mūsu profesionālajā un personīgajā dzīvē.

Risinājums:

“5 izvēles izcilu rezultātu sasniegšanai” ir jaunākā FranklinCovey laika, uzmanības un enerģijas plānošanas programma. Šī treniņa dalībnieki apgūst procesus, kurus izmantojot ievērojami uzlabojas viņu prasmes sasniegt dzīves un darba svarīgākos rezultātus. Balstīts uz zinātni un daudzu gadu pieredzi, šis praktiskais treniņš radīs izmērāmu produktivitātes pieaugumu un iekšējo gandarījuma un sasnieguma sajūtu.

Ieguvumi:

  • Spēja uzstādīt un īstenot mērķus atbilstoši prioritātēm;
  • Padomi un motivācija sabalansētam dzīvesveidam;
  • Efektīva un mūsdienīga plānošanas sistēma, kas ir balstīta uz svarīgajām lomām un prioritātēm;
  • Rīki elektroniskajai plānošanai;
  • Interneta tehnoloģijas efektīvam darbam;
  • 5 nedēļu ieviešanas plāns, kurš palīdz noturēt motivāciju un ieviest pārmaiņas.

Programmas saturs/aspekti:

RĪKOJIES AR SVARĪGO, nereaģē uz steidzamo

Mūsdienu pasaule cilvēkiem aizvien vairāk sniedz dažādas iespējas iztērēt savu laiku un enerģiju. Kursa dalībniekiem ir iespēja izdalīt vitāli svarīgās prioritātes no visa nebūtiskā, lai koncentrētos uz aktivitātēm, kas sniedz lielu pievienoto vērtību ilgtermiņā.

TIECIES PĒC IZCILĀ, nesamierinies ar parasto

Katrs no mums vēlas panākt pārmaiņas, bet bieži mūsu prioritātes konkurē savā starpā, tādā veidā padarot sarežģītāku vēlamo rezultātu sasniegšanu. Kursa laikā dalībnieki nodefinē mērķus katrai savai dzīves lomai, lai izvērtētu ikdienas aktivitātes to sasniegšanā.

PLĀNO LIELOS AKMEŅUS, nešķiro granti

Aizvien pieaugošā ikdienas darbu apjomu dēļ cilvēki bieži nonāk situācijās, kad jūtas bezspēcīgi kontrolēt situāciju. Caur moduļiem, kas ietver nedēļas un ikdienas aktivitāšu plānošanu konkrētu mērķu sasniegšanu, kursa dalībnieki rada uzmanības un veiksmes shēmu.

PĀRVALDI TEHNOLOĢIJU, neļauj tai pārvaldīt sevi

Saziņas līdzekļi kā e-pasti, mobilie telefoni un dažādi sociālie tīkli pārņem mūsu ikdienu un ietekmē mūsu produktivitāti kā vēl nekad. Izsverot tehnoloģijas un visus iespējamos traucēkļus, kursa dalībnieki iemācās optimizēt un efektīvi izmantot plānošanas platformas.

5. izvēle: UZTURI SAVU AIZRAUTĪBU, neizdedz

Šodienas straujajā un spriedzes pilnajā darba vidē cilvēku iekšējā izdegšana notiek daudz lielākā ātrumā. Piemērojot „5 enerģijas virzītājus” kursa dalībnieki rada plānu, kā pastāvīgi papildināt garīgo un fizisko enerģiju, balstoties uz jaunākajiem pētījumiem smadzeņu darbībā.

Lai saņemtu vairāk informācijas par FranklinCovey programmu „5 izvēles izcilu rezultātu sasniegšanai” un uzņēmumu iekšējo treniņu risinājumiem, sazinieties ar mūsu klientu partnieriem

/* ]]> */