360° profils

FranklinCovey 360° profila pētījums sniedz iespēju novērtēt uzņēmuma darbinieku efektivitāti un mācību vajadzības, lai piemērotu nepieciešamo apmācību un iegūtu vislielāko atdevi no investīcijām darbinieku apmācībā.

Lai pārliecinātos, ka katras personas apmācībai ir dziļš, izmērāms efekts FranklinCovey ir izstrādājis 360° profila pētījumu, kas ir uzņēmuma darbinieku efektivitātes pētījums – tiek veikts balstoties uz FranklinCovey septiņiem efektivitātes pamatprincipiem (7 paradumiem).

360° profila pētījums ir svarīga sastāvdaļa apmācību ieguldījumu optimizācijai. Prakse rāda, ka pētījums sniedz atbildi par ROI (return of investment) indeksu, ieguldot darbinieku apmācībā. Pētījuma rezultātā tiek izstrādāts individuāls darbības plāns, kas palīdz saprast ne tikai mācību vajadzības, bet arī palīdz izstrādāt atbalsta sistēmu, kas palīdzētu realizēt šo darbības plānu. FranklinCovey pētījumi rāda, ka šādi pētījumi veicina darbinieku iesaistīšanos apmācībās un iegūto zināšanu pielietošanu praksē pēc apmācību kursa noslēguma. 360° profila pētījums sniedz iespēju skaidrāk apzināties kā esošā situācija atšķiras no vēlamās.

360° profila pētījumu ieteicams veikt arī pēc apmācību kursa, lai pārliecinātos par iegūto iemaņu un prasmju pielietošanu praksē un izmērītu sasniegto darba efektivitāti.

360° profila pētījuma metodoloģija

Anketēšana.

1Lai iegūtu novērtējuma pētījumam nepieciešamo informāciju, tiek aizpildītas īpaši izstrādātas novērtējuma anketas, kas sastāv no 60-80 jautājumiem (pēc 6 baļļu skalas), kas sadalīti atsevišķās kategorijās, kas atbilst 7 efektivitātes pamatprincipu kritērijiem.
Uz anketas jautājumiem atbild vairāki respondenti – darbinieks, par kuru tiek veikts pētījums, uzņēmuma vadītājs un kolēģi. Vadītāja un kolēģu aizpildītie rezultāti tiek salīdzināti ar paša novērtējumu, tādējādi iegūstot informāciju par atšķirību starp priekšstatu par sevi un citu viedokli.

2Novērtējuma pētījuma respondenti rakstiski sniedz atbildes uz atvērtajiem jautājumiem, komentējot savu izpratni par efektivitātes pamatprincipu kritērijiem un sniedz personisku novērtējumu darbinieka efektivitātei.

360° profila pētījuma datu apstrāde:

  • Iegūtā informācija ir konfidenciāla un to apstrādātā FranklinCovey profilu apstrādes centrā, izmantojot īpaši izstrādātu programmatūru, kas pielāgota un adaptēta Latvijas vajadzībām.

360° profila pētījuma rezultāts:

  • Pētījuma rezultātā tiek iegūta atskaite par darbinieka efektivitāti, balstoties uz pētījumā ietverto kategoriju analīzi (grafiki, diagrammas).
  • Tiek sastādīts tālākās apmācības darbības plāns un sniegtas rekomendācijas tādējādi sniedzot iespēju darbiniekiem ātrāk apgūt efektivitātes principus, kā rezultātā uzlabojas komandas sadarbība un kompānijas efektivitāte.

Lai saņemtu vairāk informācijas par FranklinCovey 360° profila pētījumu, sazinieties ar mūsu klientu partnieriem

/* ]]> */