Personīgā izaugsme

Treniņi un komandas veidošana

Veiksmīgu cilvēku 7 paradumi: programma ar fokusu uz personīgo gatavību pārmaiņām un gatavību uzņemties atbildību un iesaistīties. Bieži tiek izmantota kā pamats pārmaiņu vadībai un uzņēmuma kultūras veidošanai vai maiņai. Programma vērsta uz padziļināta personības attīstību, kuru apgūstot un iegūtās zināšanas pielietojot praksē, tiek nozīmīgi uzlabota personīgās darbības efektivitāte personīgajā, starppersonu, vadības un organizācijas līmenī.

5 izvēles izcilu rezultātu sasniegšanai: jaunākā FranklinCovey laika, uzmanības un enerģijas plānošanas programma. Šī treniņa dalībnieki apgūst procesus, kurus izmantojot ievērojami uzlabojas viņu prasmes sasniegt dzīves un darba svarīgākos rezultātus. Balstīts uz zinātni un daudzu gadu pieredzi, šis praktiskais treniņš radīs izmērāmu produktivitātes pieaugumu un iekšējo gandarījuma un sasnieguma sajūtu.

Projektu vadība: šī programma sniegs jums paņēmienus, iemaņas un instrumentus, kas palīdzēs sekmīgi vadīt projektus un sabalansēt tos ar pārējiem ikdienas darbiem un saistībām.
Tā ir universāla procesu un projektu vadības treniņa programma ikvienam biznesam, kas papildināta ar plašu trenera praktisko pieredzi un padomiem un atbilst PMI (Project Management Institute) standartiem.

Konsultācijas un diagnostikas

360° profils: FranklinCovey 360° profila testēšana sniedz iespēju noteikt uzņēmuma darbinieku efektivitāti un mācību vajadzības, lai piemērotu nepieciešamo apmācību un iegūtu vislielāko atdevi no investīcijām darbinieku apmācībā.

Kompetenču novērtēšana: individuāla darbinieka novērtēšana atbilstoši amatam nepieciešamajām kompetencēm (piem. ietekme un pārliecināšana, orientācija uz sasniegumu, orientācija uz klientu, informācijas meklēšana, konceptuālā domāšana, komandas darbs un sadarbība, komandas vadība, citu attīstīšana utml.) Ieteicams organizācijām, kuri vēlas precīzi identificēt darbinieku attīstības vajadzības, novērtēt atsevišķu darbinieku spēju vai potenciālu veikt ieņemamo amatu.

Koučings un supervīzijas

Individuālais koučings un supervīzijas

/* ]]> */