Pārrunu vadīšanas prasmes

Šī biznesa apmācību programma izstrādāta balstoties uz FranklinCovey 7 paradumi metodiku, īpašu uzmanību veltot pārrunu stratēģijas veidošanai un pārrunu vadīšanas procesam un konfliktu risināšanai.

Ieguvumi:

 • Izstrādāt „dabisku” pārrunu vadīšanas stilu;
 • Spēja vadīt sarežģītu pārrunu procesus;
 • Izprast un spēt vadīt pārrunu procesu gan produktīvas, gan neelastīgas taktikas izmantošanas gadījumā;
 • Spēja vadīt pārrunu procesu ar „grūtajiem” partneriem un klientiem.

Programmas plāns:

 • Pušu savstarpējā sadarbība (atkarība)
 • Pušu interešu konfliktu diagnosticēšana
 • Kā pārskatīt iespējas mainīt savu pozīciju

(1. paradums – Esi proaktīvs)

 • Pārrunu vadīšanas stratēģija
 • Kas ir svarīgāks – rezultāts vai attiecības?
 • Asimetriskas un neveiksmīgas pārrunas, kurās pastāv izteikta interešu sadursme
 • Pārrunas, kas balstītās uz sadarbību (6. paradums – Esi sinerģisks)
 • Kompromiss
 • Abpusēja ieguvuma pārrunas (4. paradums – Domā par abpusēju ieguvumu)
 • Kā sagatavoties pārrunām
 • Pārrunu uzsākšana
 • Kaulēšanās
 • Pārrunu noslēgums – vienošanās
 • Ievads, sagatavošanās
 • Rezultāti, produktīvāko taktiku analīze, diskusijas
 • Pārrunu stratēģija
 • Ilgtermiņa stratēģija (2. paradums – Sāc ar rezultāta vīziju)
 • Īstermiņa stratēģija
 • Pārrunu dimensijas – (3. paradums – Sāc ar svarīgāko), sākotnējā pozīcija, nepieciešamais rezultāts, atkāpšanās iespējas, izšķirošie/galvenie pārrunu mērķi.
 • (Individuāls darbs)
 • B.A.T.N.A. (Best Alternative to a Negotiated Agreement)
 • Piekāpšanās stratēģija
 • Ievads, sagatavošanās
 • Rezultāti, produktīvāko taktiku analīze, diskusijas
 • Pirmais piedāvājums
 • Produktīvākās taktikas
 • Ķermeņa valoda
 • Pārrunu stili
 • Kaulēšanās spēks un stratēģijas
 • Autoritātes veidošana
 • Savas pozīcijas veidošana
 • Argumenti
 • Tehnikas
 • Manipulācija
 • Uzbrukums/aizstāvēšanās
 • Ievads, sagatavošanās
 • Rezultāti, produktīvāko taktiku analīze, diskusijas
 • Kursa pārskats
 • Tālākās darbības plāns

Lai saņemtu vairāk informācijas par FranklinCovey programmu „Pārrunu vadīšanas prasmes” un uzņēmumu iekšējo treniņu risinājumiem, sazinieties ar mūsu klientu partnieriem

/* ]]> */