Palīdzi klientam gūt panākumus

Apmācību process PALĪDZI KLIENTAM GŪT PANĀKUMUS® ir konsultatīva FranklinCovey apmācību programma pārdošanas speciālistiem, kas veidota sadarbībā ar FranklinCovey Sales Performance Group.

Vairums pārdošanas semināru māca, kā apiet vai izvairīties no pārdevēja–pircēja procesa pārrāvumiem un šķēršļiem. Problēma ir tā, ka šīs tehnikas pašas rada jaunus šķēršļus. Apmācību procesa PALĪDZI KLIENTAM GŪT PANĀKUMUS® mērķis ir izprast šķēršļu cēloņus un sniegt prasmes, kā pārvarēt tos pašā attiecību veidošanās sākumā.

Šī programma piedāvā metodiku, kas palīdzēs gūt augstus pārdošanas rezultātus skaidri pozicionējot sevi, radot vērtību un nodrošinot uz abpusēja ieguvuma un uzticēšanos balstītas pārdevēja–pircēja attiecības. Tā ne tikai apskata jēdzienus, kas sniedz teorētisku pamatu pārdošanā un klientu konsultēšanā, tā arī apskata kritisko domāšanu (IQ), komunikācijas prasmes (EQ) un pārdošanas procesa izpildes prasmes (XQ), kas ir ļoti būtiskas pamatnostādnes attiecību veidošanā.

Process sastāv no 3 moduļiem:

Pārdošanas iespēju radīšana – klientu piesaiste, jaunu pārdošanas risinājumu izstrāde, pārdošanas/zvanu plāna izstrāde, tirgus un klientu izpēte, abpusēja ieguvuma attiecību (win-win) veidošana;

Veiksmīgas pārdošanas sarunas – jauna sadarbības pieeja, kuras prioritāte ir klienta biznesa attīstība, nevis iepriekš sagatavots piedāvājums; klienta vajadzību izpēte (klausīšanās, sarežģītu jautājumu uzdošana, sarunas strukturēšana, piedāvātā risinājuma vērtības radīšana, balstoties uz klienta problēmām un/vai mērķiem);

Piedāvājumu prezentācija un argumentācija – piedāvājuma prezentācijas sagatavošana.

Apmācību procesā tiek risinātas reālas dalībnieku pārdošanas situācijas.

Ieguvumi:

 • Kļūt par uzticamu biznesa konsultantu, kas sarunā necenšas izmantot pārdošanas tehnikas, bet maksimāli koncentrējas uz klienta uzņēmuma attīstību, izveidojot drošu un atklātu dialogu;
 • Izvairīties no tūlītēja risinājuma piedāvāšanas, bet izzināt klienta problēmas un/vai vēlamos ilgtermiņa rezultātus;
 • Vedot strukturētas sarunas, lai pārrunātu visus jautājumus un apskatītu problēmu pierādījumus, ietekmi, kontekstu un ierobežojumus;
 • Uzdodot grūtus, bet nepieciešamus jautājumus;
 • Iemācīties apskatīt budžeta un izmaksu jautājumus pēc iespējas agrīnākā diskusiju fāzē;
 • Atrast pieeju galvenajiem lēmuma pieņēmējiem, lai novērtētu viņu vajadzības un prioritātes;
 • Izveidot piedāvājumu, kas precīzi atbilst klienta prioritārajām problēmām un/vai vēlamajiem rezultātiem, pieejamajiem resursiem, budžetam, laika ierobežojumiem un lēmumu pieņemšanas procesam;
 • Pozicionēt savu piedāvājumu/risinājumu rēķinoties ar konkurenci;
 • Noslēgt darījumu, piegādāt risinājumu un veidot ilgtermiņa attiecības;
 • Sagatavot pārdošanas un zvanu plānus, iemācīties veikt „aukstos” zvanus;
 • Panākt un sagatavot pirmo tikšanos, strukturizēt to, izanalizēt potenciālos klienta iebildumus;

Lai saņemtu vairāk informācijas par FranklinCovey programmu „Palīdzi klientam gūt panākumus” un uzņēmumu iekšējo treniņu risinājumiem, sazinieties ar mūsu klientu partnieriem

/* ]]> */