Pārdošanas attīstība

Treniņi un komandas veidošana

Palīdzi klientam gūt panākumus: programma ir gan domāšanas veids, filozofija, metode, kas palīdz labāk sadarboties ar klientiem, gan risinājumu pārdošanas treniņš, kura pamatprincips ir veidot pārdošanas procesu, kas balstīts uz pievienotās vērtības radīšanu un/vai ROI (atdevi no investīcijām) klientam. Programma rekomendējama pieredzējušiem pārdevējiem, lielo klientu vadītājiem un pārdošanas vadītājiem.

Pārrunu vadīšanas prasmes: šī biznesa apmācību programma izstrādāta balstoties uz FranklinCovey „7 paradumi” metodiku, īpašu uzmanību veltot pārrunu stratēģijas veidošanai un pārrunu vadīšanas procesam, kura mērķis ir panākt abpusēja ieguvuma vienošanos.

Konsultācijas un diagnostikas

Pārdošanas procesu un platformas diagnostika balstās uz FranklinCovey Sales Performance Group metodoloģiju un sastāv no strukturētām intervijām ar pārdošanā iesaistītajiem uzņēmuma darbiniekiem. Pēc intervijām tiek sagatavota detalizēta atskaite ar mūsu rekomendācijām par šādiem pārdošanas cikla aspektiem atbilstoši klienta vēlmēm: klientu izpēte, jaunu klientu piesaiste, sarunas ar klientiem un argumentācija, vērtības piedāvājuma veidošana, piedāvājuma prezentācija, attiecību uzturēšana ar klientiem, pārdošanas darbību analīze, pārdošanas personāla motivācija, pārdošanas vadības analīze pārdošanā iesaistīto pamatkompetences, organizācijas konteksta analīze

Pārdošanas sistēmas izveide: process, kas parasti sākas ar pārdošanas diagnostiku, kam seko sistēmas izveide/uzlabošana un tālāka ieviešana ar rezultātu atsekošanu. Sistēmas sakārtošanas gaitā notiek mērķtiecīgs darbs ar pārdošanas vadītāju un pārdošanas komandu. Pie procesa strādā pieredzējuši konsultanti ar ilglaicīgu pieredzi pārdošanā un pārdošanas vadībā.

Klientu apkalpošanas standartu izstrāde un ieviešana

/* ]]> */