Stratēģijas izstrāde

Nav svarīgi, cik ātri jūs ejat, ja dodaties nepareizā virzienā. – Stīvens R. Kovejs

Izaicinājums:

Kā radīt vienkāršu un saprotamu vīziju, kura iesaista un motivē darbiniekus? Lai organizācija sasniegtu ilgtermiņa rezultātus, vadītājam ir nepieciešams atrast pareizo ceļu organizācijas tālākai attīstībai. Ir nepieciešams saskaņot organizācijas vēlmes ar iesaistīto pušu interesēm un nākotnes tirgus izmaiņām. Tajā pašā laikā ir nepieciešams radīt vīziju, kas motivē ikvienu darbinieku, iedvesmo un sniedz drošības sajūtu.

Risinājums:

Vīzija, mērķi un vērtības
Viens no kritērijiem, ar ko veiksmīgas organizācijas atšķiras no citām, ir skaidri definēta vīzija. Tā paliek nemainīga pretstatā biznesa stratēģijai un procesiem, kas tiek pielāgoti pārmaiņām pasaulē.
Izcilos uzņēmumos saprot atšķirību starp to, kas nekad nedrīkst mainīties un to, kas ir atvērts pārmaiņām; starp to, kas ir svēts un to, kas tāds nav. Pārmaiņu vadīšana prasa apzinātu disciplinētību un ir cieši saistīta ar spēju sekot uzņēmuma vērtībām un radīt vīziju, ar spēju definēt stratēģiju un sasniegt stratēģiskos mērķus.

Stratēģiskā darbnīca
Divu dienu praktiska darba semināra mērķis ir sniegt izpratni par to, kā veidot uzņēmuma vērtības, vīziju, stratēģiju un kā nospraust stratēģisko virzienus. Semināra laikā dalībnieki arī izvērtēs pašreizējo uzņēmuma vīziju un nepieciešamības gadījumā veiks izmaiņas, kas atbilst vērtējuma par pašreizējo un nākotnes situāciju. Tiks veikta tirgus analīze un iesaistīto pušu diagnostika.

FranklinCovey praktiska darba seminārs Stratēģijas darbnīca palīdz:

  • Vienoties par iesaistīto pušu svarīgākajām vajadzībām un vēlmēm.
  • Izanalizēt pašreizējo uzņēmuma (nodaļas) stratēģiju un definēt nepieciešamās izmaiņām, lai būtiski uzlabotu uzņēmuma rezultātus.
  • Panākt skaidru izpratni par komandas rīcības plānu saistībā ar darba procesu uzlabošanu vai mainīšanu.
  • Radīt skaidrību par katra vadītāja un darbinieka atbildību jaunās stratēģijas un darba procesu ieviešanā.
  • Efektīvākā pārmaiņu vadībā.

Seminārā mērķauditorija ir organizāciju vadītāji. Semināru ir iespējams organizēt gan publiski – dalībnieki no daÏādiem uzņēmumiem, gan korporatīvi – viena uzņēmuma ietvaros. Korporatīvā semināra gadījumā FranklinCovey konsultants veic diagnostikas interviju ar katru vadītāju.
Šis seminārs ir balstīts uz FranklinCovey izstrādāto Organizācijas efektivitātes cikla sistēmu.

Lai saņemtu vairāk informācijas par FranklinCovey programmu „Stratēģijas darbnīca” un uzņēmumu iekšējo treniņu risinājumiem, sazinieties ar mūsu klientu partnieriem

/* ]]> */