Ražošanas procesu vadības specifika un metodes inovāciju veicināšanai

Ražošanas process. Ietekmes faktori.
Tehnoloģiskā un cilvēciskā faktora lomas.
Ražošanas darbinieku iesaiste ražošanas procesa norisē un uzlabošanā.

 • Iesaiste (21 gadsimts) vs apmierinātība (20 gadsimts)
 • 21. Gadsimts un motivācijas maiņa. Motivācija 1.0 , 2.0 un 3.0
 • Mūsdienīgie ražošanas darbinieku motivācijas instrumenti

Ražošanas procesu efektivitāte un produktivitāte.

 • Kvalitātes mērījumi
 • Apjoma un laika patēriņa mērījumi. Mūsdienu tehnoloģijas laika patēriņa mērīšanai (TimeCorder, iDoneThis, citi)
 • 360 profila merījumi
 • NPS un iekšējā/ ārējā klienta apmierinātības mērījumi

Ražošanas vadības kontroles un atgriezeniskās saites mehānismi.

 • Modernās ražošanas un procesu vadības sapulces Ad hoc,
 • Tehnoloģiju izmantošana atgriezeniskai saitei un kontrolei ražošanas vadībā

Attālināta ražošanas un procesu vadība

Ražošanas un procesu vadības inovāciju uzlabošanas tehnoloģijas.

 • DeepDive IDEO
 • OpenSpace
 • Sinerģistiskā izaicinājumu risināšanas metode
 • Laterālās domāšanas metodes

Dalības maksa

1900 EUR + PVN

Kursa ilgums

32 stundas (4 dienas)

/* ]]> */