Augstas pievienotās vērtības ražošanas procesu optimizācija un izmaiņu vadība

1. Operatīvā vadība un ražošanas vadība. Kopīgais un atšķirīgais

 • Definīcijas
 • Mūsdienīgas ražošanas vadības definēšana
 • Augstas pievienotās vērtības procesi
 • Zināšanu intensīvie produkti un to ražošanas procesi

2. Ražošanas vadības un procesu efektivizācijas tehnoloģijas augstas pievienotās vērtības procesiem

 • LEAN
 • 6 Sigma
 • 4DX
 • 4 laika kvadranti

3. Ražošanas procesa optimizācija ar 4DX metodiku

 • Metodikas būtība
 • Nepieciešamo izmaiņu izvēle un definēšana
 • Veicamo/ieviešamo aktivitāšu/tehnoloģiju definēšana un ieviešana esošajā procesā / procesa nomaiņa
 • Procesa mērķu un mērījumu izveidošana atbilstoši uzņēmuma vajadzībām
 • Kritisko darba uzdevumu identificēšana, procesu optimizācija
 • Rezultātu tablo radīšana progresa uzraudzībai
 • Atbildības shēmas izstrāde un kontrole
 • Procesa atkārtojamības nodrošināšana

Dalības maksa

1900 EUR + PVN

Kursa ilgums

32 stundas (4 dienas)

/* ]]> */