Organizāciju efektivitāte

Treniņi un komandas veidošana

4 izpildes disciplīnas: praktisks darba seminārs „4 izpildes disciplīnas” ir vairāk nekā tikai treniņs vai prasmju attīstība, jo tas nodrošina reālus komandas rezultātus. Komandu vadītāji apgūst instrumentus būtiskāko mērķu definēšanai un komandas iesaistes panākšanai, galveno veicamo aktivitāšu izprašanai, darbu sadalei un atbildības sistēmas izveidei. Galvenais uzsvars ir uz to, kā panākt un nodrošināt darbu izpildi un mērķu sasniegšanu.

Konsultācijas un diagnostikas

xQ diagnostika ir uzņēmuma darbības efektivitātes pētījums, kas sniedz novērtējumu par uzņēmuma noteikto biznesa mērķu izpildi un uzņēmuma struktūrvienību (t.sk. darbinieku) integrētu virzību uz šo mērķa sasniegšanu. xQ ir domāts uzņēmumiem, kas vēlas skaidri saprast, kurās aktivitātēs, kas saistītas ar personālu, struktūrvienībām un organizācijas procesu efektivitāti esošajā brīdī ir nepieciešams investēt. Organizācijām un vadītājiem, kuri mērķtiecīgi vēlas efektīvāk sasniegt vai uzlabot uzņēmuma rezultātus vai veikt nozīmīgus pārmaiņu projektus, t.sk. mainīt darba vidi un attīstīt vadītāju kompetences.

Organizācijas procesu diagnostika ir metode, kuras pamatā ir FranklinCovey konsultantu un pārdošanas speciālistu izstrādāti jautājumi un kas ir piemērota uzņēmuma vai atsevišķu procesu diagnostikai. Atšķirībā no xQ, procesu diagnostikas ir klātienes individuālas konfidenciālas intervijas.

HR konsultācijas: konsultācijas vadītājiem personāla vadības un organizācijas attīstības jautājumos. Ieteicams uzņēmumiem, kur darbinieku skaits neparedz HR vadītāja pozīciju vai arī uzņēmumiem, kur nepieciešamas attīstīt esošo HR darbinieku kompetenci ar mērķi nodrošināt profesionālu atbalstu uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanai.

Stratēģijas izstrāde: programmas „Stratēģiskā plāna veidošana” mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes par stratēģijas izveidi un ieviešanu. Seminārs balstās uz FranklinCovey izstrādāto Organizational Effectiveness Cycle sistēmu.

/* ]]> */