Komandas veidošanas treniņi

Pētījumi un pieredze rāda, ka tikai emocionāli, praktiski piedzīvotais cilvēkiem dod visnoturīgāko izpratni, zināšanas un prasmes. Komandas veidošanas un saliedēšanas treniņi ir mērķtiecīgi modelēta, praktiska komandas pieredze caur kuru cilvēki var ieraudzīt gan savu esošo sadarbības veidu un komunikācijas stilu, gan arī apgūt jaunas, efektīvākas prasmes un pieeju mērķu
sasniegšanā un savstarpējā mijiedarbībā. Tā kā katra komanda ir unikāla un īpaša, tad arī šie treniņi vienmēr ir unikāli. Tas nozīmē – to saturs vienmēr tiek būvēts no jauna, atbilstoši katras komandas vajadzībām, īpašajām iezīmēm un interesēm. Komandai tiek piedāvāti dažādi aizraujoši un izaicinoši uzdevumi, kas ir ne vien interesanti, bet arī satur pievienoto vērtību – caur tiem komanda var ieraudzīt pati sevi: gan savus resursus un spēku, gan arĪ uzlabojamos aspektus.

Komandas veidošanas un saliedēšanas treniņi ir paredzēti jebkuram uzņēmumam un organizācijai, kas rūpējas par savas komandas efektivitātes uzturēšanu un vairošanu. Īpaši ieteicami situācijās, kad
uzņēmuma komandā ir vērojama nezuticēšanās cilvēku starpā, komunikācijas problēmas, neefektīva sadarbība mērķu sasniegšanā.

Ieguvumi:

  • Trenētas spējas pielāgoties izaicinošām un iepriekš neprognozējamām situācijām;
  • Saliedētāka komanda un cilvēciski siltākas attiecības;
  • Efektīvāka savstarpējā komunikācija;
  • Lielāka motivācija mērķu sasniegšanā;
  • Efektīvāka sadarbība;
  • Saturiski izglītojoši un interesanti pavadīts laiks.

Lai saņemtu vairāk informācijas par komandas saliedēšanas pasākumiem, sazinieties ar mūsu klientu partnieriem

/* ]]> */