Komandas attīstība

Treniņi un komandas veidošana

Komandas veidošanas treniņi: ir paredzēti jebkuram uzņēmumam un organizācijai, kas rūpējas par savas komandas efektivitātes uzturēšanu un vairošanu. Īpaši ieteicami situācijās, kaduzņēmuma komandā ir vērojama nezuticēšanās cilvēku starpā, komunikācijas problēmas, neefektīva sadarbība mērķu sasniegšanā.

Komunikācijas prasmes

Konsultācijas un diagnostikas

4D konsultācijas procesa ieviešanai

Koučings un supervīzijas

Komandas koučings un supervīzijas

/* ]]> */