Natālija Dieviņa

Natālija Dieviņa

Natālija ir Eiropas supervizoru asociācijas sertificēta supervizore. Šobrīd Rīgas Stradiņa universitātē apgūst maģistra grāda programmu supervīzijā.

Natālijas pieredzē ietilpst tādas jomas kā pārdošana, uzņēmuma vadība, līderība, konfliktu vadība,
saskarsme, laika plānošana un stresa menedžments. Pēdējo 6 gadu laikā strādājusi arī kā vadības līmeņa
supervizors ar uzņēmumu augstāko vadību un īpašniekiem.

Natālija specializējas šādās jomās:

  • Vadības kompetenču un metožu attīstības treniņi un konsultācijas;
  • Komandas sadarbības veicināšanas treniņi;
  • Individuālā, komandu, grupu un organizāciju supervīzija un koučings;
  • Pārdošana un pārdošanas vadība, pārdošanas koučings vadītājiem.

Vada apmācību programmas un treniņus:

Efektīvu cilvēku 7 paradumi
Līderis: izcili vadītāji, izcili darbinieki, izcili rezultāti
Efektīvu vadītāju 7 paradumi

LinkedIn-Logo-02

/* ]]> */