Efektīvu cilvēku 7 paradumi

Efektīvu cilvēku 7 paradumi

Neatkarīgi no tā, cik kompetents ir cilvēks, viņš nesasniegs ilgstošus un noturīgus panākumus, ja vien viņš nepratīs efektīvi vadīt pats sevi un nepārtraukti pilnveidoties, ja nepratīs sadarboties un aizraut citus, veidojot uz uzticību balstītas ilgtermiņa attiecības.

“Efektīvu cilvēku 7 paradumi” treniņš apvieno 3 komponentes:

 • uz vērtībām balstītos efektivitātes principus;
 • biznesa videi nepieciešamās prasmes;
 • modernās tehnoloģijas.

Treniņa jaunā versija ļauj ne tikai apgūt 7 paradumus, bet arī ieviest tos dzīvē un veidot efektīvu organizācijas kultūru. Šim nolūkam treniņa materiālos ir iekļautas prasmju un rīcību kārtis, kā arī mobilā aplikācija, kas palīdz stiprināt treniņā apgūtās prasmes.

Apmeklējot treniņu, jūs apgūsiet, kā:

 • Rūpīgi plānot un fokusēti izpildīt kritiski svarīgās prioritātes;
 • Izveidot spēcīgas uz abpusēju uzticību balstītas attiecības;
 • Būt gatavam tikt galā ar sarežģītiem apstākļiem jau pirms tādi rodas;
 • Ar iegūtajām prasmēm un instrumentiem uzlabot komandas garu, iesaisti un sadarbību;
 • Pielietot 7 paradumu platformu, lai attīstītu komandas pamatvērtības un veidotu augsti efektīvu kultūru;
 • Atpazīt līdera potenciālu citos un, rādot kompetenču un rakstura piemēru, attīstīt to;
 • Pārstāt vainot sevi un gūt nepieciešamo pārliecību, lai mainītos.

7H_Product_Shot_mockup_[v1.0.6]_slip

Treniņā iekļauts:

 • 7 paradumu novērtējums – 360° novērtējums, kas palīdzēs izmērīt jūsu efektivitāti pirms un pēc treniņa.
 • Dalībnieka materiāls — mūsdienīga dizaina 182 lappušu rokasgrāmata, kas būs praktisks palīgs gan treniņa laikā, gan 7 paradumu ieviešanas procesā pēc treniņa beigām.
 • 7 nedēļu līgums — rīcības plāns 7 nedēļām pēc treniņa, kas palīdz nostiprināt treniņā apgūto domāšanas veidu un prasmes.
 • Living the 7 Habits mobilā aplikācija, kas ir izstrādāta, lai nodrošinātu nepārtrauktu 7 paradumu mācīšanās un ieviešanas procesu.
 • Prasmju un rīcības kārtis, kas palīdzēs 7 paradumu ikdienas praktizēšanā un ieviešanā.
 • Uz pasaules pieredzi balstīts treniņš ar vairāk nekā 30 mācību filmām.

Treniņa mērķi:

PARADUMS DALĪBNIEKI SPĒS
Paradigmas un efektivitātes principi Apzināties, novērtēt savu redzējumu uz lietām un rīkoties, balstoties uz efektivitātes principiem.
1. paradums:
Esi proaktīvs
Uzņemties atbildību par savu dzīvi un darbu, koncentrēties uz lietām , kuras var ietekmēt, nevis tām, kuras nevar.
2. paradums:
Sāc ar rezultāta vīziju
Nodefinēt skaidrus dzīves un darba mērķus, pirms rīkoties. Izveidot plānu, kā tos realizēt.
3. paradums:
Sāc ar svarīgāko
Noteikt prioritātes un sasniegt vissvarīgākos mērķus, nevis nepārtraukti reaģēt uz neatliekamām lietām.
4. paradums:
Domā par abpusējo ieguvumu
Sadarboties efektīvāk ar citiem, veidojot attiecības, kas balstītas uz uzticību, lai paveiktu kopējus darbus.
5. paradums:
Vispirms centies saprast, un tad — tikt saprasts
Attīstīt spēju empātiski klausīties, lai saprastu citus un izteiktu savu viedokli ar cieņu.
6. paradums:
Esi sinerģisks
Risināt konfliktus un radīt jaunus, inovatīvus risinājumus.
7. paradums:
Uzasini zāģi
Paaugstināt savu motivāciju, enerģiju un darba/personīgās dzīves līdzsvaru, atjaunot savus resursus.

Dalības maksa

1 dalībniekam — 470 EUR + PVN.

2 dalībniekiem — 840 EUR + PVN.

3 dalībniekiem — 1100 EUR + PVN.

Norises laiks un vieta

2 dienas no 9:00 līdz 18:00,

4.-5. decembrī
Lāčplēša ielā 27-9

Detalizēta informācija

Lejupielādēt bukletu


Lai rezervētu sev vietu pasākumā, lūdzu, aizpildiet un nosūtiet pieteikuma formu:

Pieteikuma forma

Komentāri

/* ]]> */