DEMO treniņš “Efektīvu cilvēku 7 paradumi”

DEMO treniņš “Efektīvu cilvēku 7 paradumi”

Konkurenti var nokopēt gandrīz jebkuru Jūsu produktu vai pakalpojumu, bet viņi nevar nokopēt Jūsu cilvēku uzvedību un to, kā viņi rīkojas, sadarbojoties ikdienā. Domājot par izaicinājumiem, ar ko saskaraties, kādas izmaiņas cilvēku uzvedībā un kultūrā būtu jāattīsta, lai arī turpmāk jūsu organizācija sasniegtu labus rezultātus?

Lai uzzinātu šīs atbildes, aicinām Jūs piedalīties “Efektīvu cilvēku 7 paradumi” demo treniņā, kurā kodolīgā un pārliecinošā veidā parādīsim, kā 7 paradumu lietošana organizācijā var jūtami uzlabot Jūsu un visas komandas ikdienu.

Demo treniņā Jūs uzzināsiet:

  • Kāda nozīme ir organizācijas kultūrai, un kas ir “uzvaras kultūra”;
  • Kā būt soli priekšā saviem konkurentiem un nodrošināt pozitīvus sasniegumus ilgtermiņā;
  • Kā to izdarīt izmantojot vienkāršas, bet efektīvas metodes, ko piedāvā 7 paradumu treniņi;
  • Kāda loma visā augstākminētajā ir vadītājiem.

Jūsu ieguvumi:

  • Skaidrojums par to, kā cilvēki redz pasauli un tāpēc rīkojas tā, kā rīkojas jeb, kas ir efektīva paradigma;
  • Praktiski izmantojami instrumenti, ko varēsiet uzreiz pielietot;
  • Lietderīgi pavadītas 3 stundas, kas, iespējams, būtiski izmainīs Jūsu līdzšinējo skatījumu par to, kas ir un kas nav efektīvi.
  • Materiāli.

Dalības maksa

DEMO treniņš ir bezmaksas, taču ir paredzēts tikai lēmumu pieņēmējiem un vadītājiem, kuri spētu izvērtēt pilna treniņa risinājuma piemērotību savai organizācijai.

Norises laiks un vieta

20. jūlijā, 10. augustā, 11. oktobrī, 14. decembrī
no 9:00 līdz 12:30,
Lāčplēša ielā 27-9

Treniņu vada

Mārtiņš Martinsons

Pieteikuma forma

Komentāri

/* ]]> */