Vārds klientiem

SIA “Lursoft IT” (Lursoft) ir uzņēmums, kas darbojas informācijas tehnoloģiju jomā, piedāvājot datu apstrādes un informatīvos pakalpojumus, kā arī programmatūras izstrādi. Lursoft kā pasūtītājs sadarbojās ar SIA “FC LATVIA” (FranklinCovey Latvia), organizējot darbinieku mācības. Projekta ietvaros no 2014.gada marta līdz maijam Lursoft klientu konsultanti un korporatīvo klientu konsultanti apguva kursu “Pārdošanas prasmju pilnveidošana” (Sales skills development) ar mērķi pilnveidot esošās pārdošanas prasmes un apgūt jaunas zināšanas un iemaņas veiksmīgākam pārdošanas darbam.

Novērtējot mācību ieguvumus, jāatzīst, ka iegūtās zināšanas bija noderīgas gan jaunajiem darbiniekiem ar nelielu pieredzi amatā, gan darbiniekiem, kuri ilgstoši strādā pārdošanas jomā – lieliska iespēja atkārtot teoriju, praktiskās iemaņas un iegūt informāciju par jaunām metodēm, kas izmantojamas ikdienas darbā un ilgtermiņa attiecību ar klientiem uzturēšanā.

Darbinieki, kuri piedalījās mācībās, kā īpaši vērtīgas izcēla šādas tēmas:

  • klientu vajadzību izzināšana, prioritāšu noteikšana,
  • sagatavošanās telefonsarunai un zvanu izvērtēšana,
  • darbs ar klientu iebildumiem un atteikumiem, pretargumenti.

Sadarbības laikā FranklinCovey Latvia speciālisti parādīja spēju iedziļināties Lursoft darbības specifikā un piedāvātajos produktos, piemērojot mācību kursu konkrēti mūsu vajadzībām. Atzinīgi vērtējama FranklinCovey Latvia personāla vēlme noskaidrot kursu atdevi un saņemt atgriezenisko saiti par kursu lietderību, iegūto prasmju ieviešanu praksē.

Lursoft ir apmierināts ar sniegtā pakalpojuma kvalitāti, jo, izvērtējot pārdošanas komandas rezultātus, redzams, ka darbiniekiem, kuri pielieto kursos apgūto, ir augstāka darbības efektivitāte (piemēram, pieaudzis sarunāto tikšanos skaits, augstāks klienta novērtējums par sniegto konsultāciju kvalitāti, klientu vēlmju izzināšana u.c.)
Daiga KiopaSIA Lursoft IT

Ar SIA FC Latvia sadarbojamies kopš 2010. gada un uzskatām, ka SIA FC Latvia ir vadošā biznesa klientu mācību un konsultāciju komanda Latvijā, pamatojot to tieši ar patiesu interesi par mūsu vajadzībām un sniegto pievienoto vērtību mūsu vēlamo biznesa rezultātu sasniegšanā.
Šajā periodā uzņēmums ir sevi apliecinājis kā profesionāls, radošs un mūsdienīgs sadarbības partneris. Viens no galvenajiem argumentiem ilgtermiņa sadarbībai ir tieši mūsu uzņēmuma vajadzībām pielāgotie risinājumi, elastīga attieksme un sadarbības rezultāts.Aivars BaļčūnsAS Digital mind

Laika periodā 23.05.12.-29.08.12. sadarbība ar FranklinCovey Latvia banka realizēja vidējā līmeņa vadītāju attīstības programmu. Piedāvātais mācību programmas saturs bija viegli uztverams, mācību materiāli – ērti lietojami, t.sk., video klipiņi bija lielisks papildinājums. Mācību saturs sniedza labu ieskatu un iedvesmu, kā ikviens vadītājs var kļūt par efektīvu vadītāju. Šis mācību kurss ir noderīgs visu līmeņu vadītājiem. Pasniedzējas Natāliju Dieviņu un Elitu Sproģi var raksturot kā profesionāles, kas ļoti labi orientējas piedāvātajā tēmā un, kas nav mazsvarīgi, spēj atrast līdzsvaru starp teorētisko un praktisko informāciju. Pasniedzējas skaidrojot tēmas bieži izmantoja piemērus no savas pieredzes/prakses.Dace GaigalaAS Citadele banka

We co-operated with the Franklin Covey “Leader Development Programme” course during the months of September and October of 2012. We chose FranklinCovey as a partner because we had been convinced by previous experiences with them, as well as their professionalism.
During the process of our co-operation, our interests were taken into consideration and flexibly applied to our specific needs and relevant topics. The topics that were defined as particularly important were; leader competencies – influence and persuasion, initiative, team leadership, working in teams and teamwork, decision making, orientation towards goals and clients, and emotional intelligence. Thus, ensuring daily work organization and human resource management effectiveness.
Homework was professionally organized, so that the learning process was not interrupted by real life. Each of our team leaders realized a practical assignment, which was linked to employees and business results. Results within the company were visible immediately, within the teams and in results.
The seminar participants positively evaluated the trainer’s, Martins Martinsons’ professionalism, and ability to flexibly respond to situations, his interest in each participants individual needs and problems.
We’re very satisfied that we chose FranklinCovey as a partner and certainly suggest them to others!
Santa Līce-Krūzedraugiem.lv

Ar FranklinCovey Latvia sadarbojamies kopš 2005.gada, kad iepazinām izstrādātās vadītāju un līderu attīstības programmas. Piedāvātie risinājumi ir radoši un izmantotās mācību metodes atraktīvi ilustrē apgūstamo tēmu, veicinot labāku izpratni un praktisku zināšanu pielietošanu.

AS „Sadales tīkls” līdz šim izmantojis atklāto kursu piedāvājumu, jo mūsu vadītāju vēlme ir izzināt ne tikai apgūstamo tēmu, bet arī citu uzņēmumu pieredzi un redzējumu jauno zināšanu praktiskai izmantošanai.

Labprāt rekomendējam sadarbību ar FranklinCovey Latvia, kuru attieksme pret klientu un profesionāla un ieinteresēta labas sadarbības veidošanai.
Inga BukovskaAS Sadales tīkls

“Krāsu serviss” ir specializēts krāsu tirdzniecības un krāsošanas pakalpojumu uzņēmums. Strādājam Latvijā kopš 2000. gada, šobrīd arī Igaunijā un Baltkrievijā. Kopā uzņēmumā strādā 70 darbinieki, konsolidētais apgrozījums 2013. gadā bija 7,5 miljoni EUR.
2012.gadā FranklinCovey veica mūsu uzņēmuma procesu diagnostiku, kā arī noteica darbinieku vēlmes un vajadzības pēc apmācībām. Rezultātā gan tika konstatētas dažādas nepilnības, saistītas ar procesiem un komunikāciju, gan saņēmām rekomendācijas, kā tās novērst. Pēc īpaši mums sagatavotas programmas, tika veikti treniņi vadītājiem, apmācības darbiniekiem tieši diagnosticētajās jomās, kas ievērojami paaugstina darbinieku motivāciju attīstīties un mācīties.
Pateicoties FranklinCovey sistemātiskai pieejai, augsti kompetentiem un ar empātiju apveltītiem konsultantiem un treneriem, mums ir izveidojusies cieša ilgtermiņa sadarbība.
Mēs augam un attīstāmies! Mēs pārdodam krāsas un krāsojam, FranklinCovey palīdz mums darīt savu darbu izcili un patīkami!Kristians GabaliņšSIA Krāsu serviss

AAS “SEB Dzīvības apdrošināšana” nodarbojas ar dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu kā fiziskām, tā arī juridiskajām personām un ir līderis dzīvības apdrošināšanas  tirgū.

Katru gadu AAS “SEB Dzīvības apdrošināšana” rīko saviem darbiniekiem dažāda veida apmācības, lai celtu efektivitāti un kvalifikāciju, līdz ar to daudz kas ir dzirdēts un apgūts. Tāpēc šoreiz vadības grupa izvirzīja apmācībām mērķi – apgūt jaunas un interesantas iemaņas, neprognozējamos apstākļos spēt efektīvi komunicēt vienam ar otru un veiksmīgi izstrādāt uzdevuma pildīšanas stratēģijas, kas noderētu arī ikdienas darbā.

Par cik jau iepriekš mūsu kompānijai ir bijusi veiksmīga sadarbība ar “FranklinCovey” un piedāvātās apmācības atbilda izvirzītajiem mērķiem, tad izvēlējāmies “FranklinCovey” apmācību kursu “AirBaltic komandas treniņš”, ko vadīja Mārtiņš Martinsons un Anda Gaitniece-Putāne.

Apmācībās piedalījās vadības grupas pārstāvji, kuru pakļautībā ir darbinieki. Kopā apmācībās piedalījās 15 dalībnieki. Apmācību programma atbilda uzstādītajām prasībām. Mācību procesa laikā grupa daudz darbojās ar praktiskiem uzdevumiem, kuros vispirms bija jāizstrādā taktika to veikšanai. Parādījās komunikācijas nianses un spēja uzņemties iniciatīvu starp kolēģiem. Tika apgūtas arī tādas interesantas lietas kā Avio evakuēšanas procesi un principi. Lidmašīnas simulatorā tika radītas dažādas situācijas, kuras uzdevumu pakāpe kļuva ar katru reizi sarežģītāka. Pēc katras evakuēšanas tika veikta analīze par pieļautajām kļūdām un izvērtēšana, ko varam uzlabot nākamajam avio situācijām.

No pasniedzēja puses daudz tika izmantoti praktiskie piemēri no dzīves. Pasniedzēja darba stils bija viegls, saprotams, ar atbilstošu humora dzirksti. Darbinieki augstu novērtēja šīs mācības ar 4.69 ballēm 5 baļļu skalā.Līga VaisūneSEB Dzīvības apdrošināšana

/* ]]> */