7 paradumi vadītājiem

7 paradumi vadītājiem

Pārvērtiet neefektīvo efektīvajā ar “7 paradumi vadītājiem” — piedalieties spēcīgajā 2 dienu vadītāju treniņā un atklājiet tos pašus pārmaiņu principus, kas aizveda pasaules veiksmīgākos biznesa līderus līdz profesionālajiem un personīgajiem panākumiem.

Šo treniņu padara spēcīgu 7 paradumu platforma un praktiskais mācīšanās process. Tas sniedz vadītājiem jaunus domāšanas veidus, prasmes un instrumentus, lai kļūtu par izciliem komandas līderiem, kas mērķtiecīgi sasniedz rezultātus.

Šī programma piedāvā gan jauniem, gan pieredzējušiem vadītājiem instrumentus

  • konfliktu risināšanai,
  • prioritāšu noteikšanai,
  • darba izpildei,
  • atbildības un uzticības radīšanai,
  • sadarbībai,
  • komandas un darbinieku attīstībai.

Treniņa apraksts un rezultāti:

PARADUMS TRENIŅA REZULTĀTĀ DALĪBNIEKI
1. paradums:
Esi proaktīvs
Gūs ierosmi un spēju pārvarēt šķēršļus, biežāk vēlēsies izrādīt iniciatīvu un izmantot savus iekšējos resursus, tādējādi sasniedzot ievērojamus rezultātus.
2. paradums:
Sāc ar rezultāta vīziju
Attīstīs uz rezultātiem orientētu domāšanas veidu, kuru pielietos jebkurā situācijā — projektos, sapulcēs, prezentācijās, utt.
3. paradums:
Sāc ar svarīgāko
Samazinās izšķērdētā laika un enerģijas daudzumu, koncentrējoties uz komandas Īpaši svarīgo mērķu izpildi un ievērojot iknedēļas plānošanas ritmu.
4. paradums:
Domā par abpusējo ieguvumu
Motivēs komandas izcilam sniegumam, ņemot vērā kopīgas gaidas un radot savstarpējās atbildības procesu.
5. paradums:
Vispirms centies saprast, un tad — tikt saprasts
Radīs atklātu un atbalstošu atmosfēru, veltot laiku tam, lai izprastu problēmjautājumus un sniegtu vaļsirdīgu un precīzu atgriezenisko saiti.
6. paradums:
Esi sinerģisks
Radoši risinās problēmas, apzināti meklējot atšķirīgus viedokļus un labākas alternatīvas.
7. paradums:
Uzasini zāģi
Veicinās katra komandas dalībnieka labāko ieguldījumu, atraisot tā spēkus, aizrautību, spējas un raksturu.

LEA150555_7H_Man_SlipSheet_CB_[v1.0.8]_hrenc

Dalības maksa

Dalības maksa treniņam:

1 dalībniekam — 470 EUR + PVN.
2 dalībniekiem — 840 EUR + PVN.
3 dalībniekiem — 1100 EUR + PVN.

Norises laiks un vieta

2 dienas, no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00,

30.-31. janvārī vai 28.-20. martā
Lāčplēša ielā 27-9, Rīga

Treniņu vada

Ilmārs Vamzis

Detalizēta informācija

Lejupielādēt bukletu

Lai rezervētu sev vietu treniņā, lūdzu, aizpildiet un nosūtiet pieteikuma formu:

Pieteikuma forma

Komentāri

/* ]]> */